1/8

דופלקס עירוני

ברחוב אלנבי

WHAT

דופלקס

WHERE

תל אביב

WHEN

2017