top of page

פרוגרמה: 300 מ״ר בנוי. חדרי פעילות, חדר מדריכים, חדר שכבה בוגרת, חדר קהילה, מרחב חוץ משמעותי.

עקרונות תכנון:

החצר: הבניין תוכנן סביב חצר, אשר מרכזת ומאפשרת את כל פעילות החוץ המשמעותית של תנועת בני עקיבא. פעילות זו כוללת טקסים, התכנסויות, והכנה למחנות. בחצר המרכזית ישנן טריבונות ישיבה להתכנסויות גדולות מוצללות באמצעות מפרשים. חלקים נוספים של החצר תחומים בין חלקי הבניין, מוצלים על ידי פרגולה בנויה, ומשמשים לפעילויות טכנית כגון הכנה למחנות.

מערך התנועה: בעקבות תרבות החוץ המשמעותית של התנועה, מערך התנועה של הבניין הוא חיצוני. החדרים נפתחים ישירות לחצר, והתנועה בין חלקי הבניין נעשית תחת פרגולה בנויה, או תחת כיפת השמיים. כתוצאה מכך תוכנן בניין חסכוני מאוד, ללא מעברים ומסדרונות. כמו כן המבנה מעודד שהיה בחוץ.

חלקי המבנה: בלב המבנה מצוי חדר השכבה הבוגרת, אשר מתפקד גם כבית כנסת. חלק זה הובחן משאר המבנה על ידי גובהו, אשר הודגש על ידי חלונות אנכיים, וחיפוי בצבע כחול כהה

סניף

בני עקיבא

WHAT

סניף בני עקיבא

WHERE

ראשון לציון

WHEN

2016

WITH

יואש כהן

bottom of page