top of page

פרוגרמה: 250 מ״ר- חדרי רופאים, חדר קבוצות, משרד, דלפק קבלה, אזורי המתנה. קליניקט הינו מיזם עסקי המשכיר חדרי רופאים במטרה ליצור מרכז רפואי העונה על מגוון של צרכים רפואיים מתמחים עם דגש על רפואת ילדים. המרכז ממוקם בקומה עשירית של מגדל משרדים בתל אביב. חדרי הרופאים, אשר השכרתם היא עמוד השדרה של המרכז, ממוקמים בהיקף הקומה ונהנים מנוף עירוני מרשים. חדר ההמתנה הוא אזור פנימי ללא חלונות או מבט החוצה.

שיקולי תכנון:

שפה ויזואלית: האתגר הראשון היה לספק סביבת המתנה מגוונת ועשירה מבחינה ויזואלית אשר תפצה על היעדרם של מבטים החוצה אל הנוף העירוני. לכן, נעשה שימוש בצבעים עזים, דימויים גרפיים ואלמנטים מופשטים השואבים השראה מנוף עירוני כגון שדרות עצים, נוף בניינים, ותחנות אוטובוס.

אזור ההמתנה: חדר ההמתנה הופרד להמתנת ילדים, והמתנת מבוגרים, ובהתאם לכך הושכרו חדרי רופאים. אזור ההמתנה לילדים כולל פינת משחק מופרדת ותחומה היטב, עם ספסלים בגבהים המותאמים לילדים בגילאים שונים. המתנת המבוגרים עוצבה בצבעים בהירים ושקטים. דלפק הקבלה: מכיוון שמדובר במרכז עם דגש על רפואת ילדים, דלפק הקבלה תוכנן מנקודת מבטו של ילד. לפקידה ולילד יש אפשרות ליצור קשר עין, והילד יכול להרגיש מעורב בתהליך הקבלה

קליניקט

מרפאת ילדים

WHAT

מרפאת ילדים

WHERE

תל אביב

WHEN

2014

WITH

יואש כהן

bottom of page