top of page

פרוגרמה: פנאי עירוני

שיקולי תכנון:מטרת השיפוץ הייתה להכניס חיים לכיכר מסחרית עירונית מקרטעת. הכיכר אכלסה שלושה בתי מזון, ושתי חנויות. מטרת התכנון המחודש של הרחבה היא להפוך אותה למרחב נעים להפסקת צהריים עבור עובדים של בתי עסק ומשרדים שכנים

שתי חלופות נשקלו: חלופת "פרדס" –מרחב אינטימי נפרד ושונה מהסביבה, מיוצר באמצעות גריד של עצי תפוז, עם הצללה של פרגולה בצורת L. חלופת "נמל" – מרחב פתוח וזורם, אשר מגדיר אזורי תנועה ומנוחה באמצעות שימוש בריצוף ובדק, והצללה באמצעות מפרשים. המזון, ויהפוך את הכיכר ליעד אטרקטיבי.

כיכר עירונית

WHAT

כיכר עירונית

WHERE

אזור התעשיה אפק

ראש העין

WHEN

2013

WITH

יואש כהן

bottom of page