1/6

שיקום מבנה תעשייתי

WHAT

שיקום חיצוני

למבנה תעשייתי

WHERE

נצרת עלית

WHEN

2013

WITH

יואש כהן